Revisió i correcció de textos

transcripcion-de-audio-o-video

L’últim pas abans de publicar contingut escrit és la revisió del text. Ha de ser perfecte, tant en termes gramaticals, com estilístics o ortogràfics.

A Eikatrad coneixem la importància de la perfecció en la revisió de textos. Per aquest motiu, comptem amb diversos serveis de revisió i correcció de textos:  

  • Revisió i correcció ortogràfica i gramatical.
  • Revisió i correcció lèxica i d’estil.
  • Revisió i correcció de textos completa.

Gràcies a aquest servei de correcció de textos, els teus continguts estaran lliures de qualsevol errata, falta d’ortografia o oració fora de context. Un valor segur perquè els lectors confiïn en el text.

S’acostuma a recórrer a aquest servei, a l’hora de publicar documents, presentacions, articles o elements publicitaris. Evidentment, moltes vegades està en consonància amb el servei de traducció de textos, como en el cas de papers científics i documents d’investigació.

El procés de revisió i correcció de textos

Després de la traducció o redacció d’un text, es procedeix a la seva correcció. S’utilitza per comprovar que estigui ben escrit en termes d’ortotipografia, gramàtica i estil. Per descomptat, s’ha de tenir en compte la coherència i cohesió del text, així com les particularitats de la llengua en la que està redactat.

Aquestes correccions, segons l’estàndard DIN 16511, s’han de presentar en format .pdf o .doc(x) amb la funció de control de canvis o, en el seu lloc, una versió impresa amb les correccions indicades.

El procés de revisió és semblant però no idèntic. Aquest es té lloc un cop s’ha processat la traducció del text en qüestió.

En ser revisat, un text se sotmet a la lupa d’un traductor professional que es submergeixi en el text original i busqui el context de la traducció, perquè el text en l’altre idioma s’interpreti de la mateixa manera.

Per tal de resumir-ho una mica, la correcció de textos és l’eliminació d’errates, faltes d’ortografia, errors estilístics… mentre que la revisió és un procés similar però tenint en compte la intencionalitat del text i els aspectes de la llengua a la qual es tradueix un text.

Degut a la complexitat d’aquests processos (revisions d’accentuació, majúscules i minúscules, ordre dels enunciats, estrangerismes, col•loquialismes…) és necessari que la revisió i correcció de textos la desenvolupi un professional amb bases solvents de gramàtica i usos de la llengua en aquell idioma.

Si bé és cert que els processadors de text i programaris específics poden ajudar a corregir aquests errors, es necessita d’un component humà per veure errors allà on la màquina no els detecta.

Aspectes com el context o la intencionalitat global del text no poden ser llegits per una intel•ligència artificial, per tant, és necessari comptar amb algú que examini el text amb deteniment, normalment una persona aliena a la traducció, perquè es puguin apreciar els possibles problemes.

Call Now Button