Transcripció d’àudio o vídeo

transcripcion-de-audio-o-video

A Eikatrad realitzem transcripcions de primera qualitat.

Gràcies al nostre servei de transcripció d’àudio o vídeo pots traduir i registrar qualsevol arxiu que ens enviïs. Ho processem el més ràpidament possible i amb total exactitud, per conservar i interpretar la informació correctament.

Evidentment, el nostre servei de transcripció és totalment compatible amb els del subtitulat o traducció.

Ens adaptem a qualsevol format que ens adjuntis: CD, DVD, VHS, cintes d’àudio… així com a tot tipus d’arxius digitals (wav, avi, mp3…)

Com realitzem les transcripcions d’àudio o vídeo

Per a aquest servei, només has d’enviar-nos per correu o per internet l’arxiu pertinent. Un cop el tinguem, podrem enviar-te un pressupost, sempre el més ajustat possible. Evidentment, el contingut rebut per realitzar el pressupost serà confidencial i propietat del seu propietari.

A l’hora d’entregar la nostra transcripció d’àudio o vídeo, podem fer-ho en format físic (CD, DVD) o digital (.pdf, .txt, .doc(x)…), en funció de les teves preferències.

I si vull transcriure un àudio o vídeo des d’un altre idioma a l’espanyol?

Cap problema. A Eikatrad comptem amb professionals solvents capaços de realitzar aquestes labors de transcripció el més aviat possible.

I des de l’espanyol a altres idiomes?

En aquest cas, un traductor nadiu de l’idioma original realitzarà la traducció al text en espanyol. Quan finalitzi, un altre traductor del nostre equip transcriurà el text de l’espanyol al tercer idioma.

La transcripció: una labor necessària

El treball de transcripció podria resumir-se com el de plasmar de forma escrita els diferents fonemes d’un idioma. Per això, és una tasca més que necessària en molts contextos. Si insistim en el seu significat, podem extreure tres tipus de transcripcions:

  • Literal: és la transcripció que busca ser el més exacta possible. Per això mateix, inclou en el seu contingut les frases inacabades o els errors de vocabulari i pronunciació. No interpreta el que l’interlocutor pretén dir, sinó el que diu. És la utilitzada en judicis, proves pericials i registres de plens.
  • Transcripció natural: és la que busca ser més fluïda. Per això, interpreta els errors de pronunciació amb la finalitat de fer-la comprensible sense canviar el significat del que digui l’emissor.
  • Transcripció fonètica: és una transcripció de sons d’acord amb unes normes generals de transcripció. És ideal per plasmar negre sobre blanc, idiomes sense tradició escrita i els sons emesos en cada llengua.

La transcripció és una labor molt necessària en entrevistes, conferències, converses, gravacions… No obstant això, plasmar el llenguatge per escrit no està exempt de dificultat.

Moltes vegades, la transcripció d’àudio o vídeo és un procés artesanal en el qual s’ha de filtrar el so ambient, interferències, etc. així com identificar les veus a la conversa.

Si bé és cert que existeixen programes informàtics que alenteixen la velocitat de conversa i netegen el so, la tecnologia encara no ha arribat a «inventar» un transcriptor artificial veritablement eficaç.

Per aquest motiu, la del transcriptor segueix sent una feina insubstituïble, ja que necessita també el component humà, per interpretar una conversa.

Les pauses, el llenguatge no verbal, el context… són només algunes consideracions que un transcriptor ha detenir en compte, per tal de realitzar la seva labor el més adequadament possible.

Call Now Button